FANDOM


"Heraldry", hay là "Medallion" (メダリオン Medarion, viết là 紋章(メダリオン) trong anime) tại Nhật, là một archetype các lá bài được dùng bởi Tron trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.