FANDOM


"Heraldic Beast" ((もん)(しょう)(じゅう) Monshōjū) là một archetype được dùng bởi Tron trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Chúng bao gồm các quái thú Cấp 4 sao dựa trên biểu tượng đại diện của các quốc gia được biết đến là Heraldry Charges:

Heraldic Beast Nguyên gốc
Aberconway Baron Aberconway / Dragon
Amphisbaena Amphisbaena
Basilisk Basilisk
Berners Falcon Juliana Berners / Falcon
Eale Yale
Leo Lion
Twin-Headed Eagle Double-headed eagle
Unicorn Unicorn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.