FANDOM


Herald of the Arc Light
虹光の宣告者(アーク・デクレアラー)
HeraldoftheArcLight-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
虹光の宣告者
アーク・デクレアラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 虹光の宣告者
アーク・デクレアラー
 Tên Hàn 아크 디클레어러
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1000
 Mã số 79606837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.