FANDOM


Herald of Ultimateness
崇光なる宣告者(アルティメット・デクレアラー)
HeraldofUltimateness-NECH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
崇光なる宣告者
アルティメット・デクレアラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 崇光なる宣告者
アルティメット・デクレアラー
 Tên Hàn 얼티미트 디클레어러
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 3000
 Mã số 48546368
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.