FANDOM


Herald of Perfection
神光の宣告者(パーフェクト・デクレアラー)
HeraldofPerfection-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
神光の宣告者
パーフェクト・デクレアラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 神光の宣告者
パーフェクト・デクレアラー
 Tên Nhật (rōmaji) Pāfekuto Dekurearā
 Tên Nhật (Dịch) Perfect Declarer
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2800
 Mã số 44665365
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác