Herald of Orange Light
朱光の宣告者(バーミリオン・デクレアラー)
HeraldofOrangeLight-BP03-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
朱光の宣告者
バーミリオン・デクレアラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 朱光の宣告者
バーミリオン・デクレアラー
 Tên Hàn 버밀리온 데크레어러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 500
 Mã số 17266660
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.