FANDOMHellfire Veil
 • Nhật:
  ごう
  のヴェール
 • Kana:
  ごう
  かのヴェール
 • Romaji: Gōka no Vēru
 • Việt: Màn Chắn Lửa Địa Ngục
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Các quái thú Rồng không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt: Khi một đòn tấn công được tuyên bố: Bạn có thể phủ nhận tấn công.


Nguồn Viz Media: Dark monsters cannot be destroyed by effects. You may negate one attack per turn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hellfire Veil Dragon-Type monsters cannot be destroyed by effects. You may negate one attack per turn.
Nhật ドラゴン族モンスターは効果では破壊されない 1ターンに1度攻撃を無効にできる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.