Hel, Generaid of Death
()(ジェネレイド) ヘル
 Tên Việt Hel, Chủng Loài Cai Trị của Cái Chết
 Tên Nhật (Kana)
しの
ジェネレイド ヘル
 Tên Nhật (Chuẩn)
の王
ジェネレイド
ヘル
 Tên Nhật (rōmaji) Shi no Jenereido, Heru
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2800
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.