FANDOM


Heavymetalfoes Electrumite
ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム
HeavymetalfoesElectrumite-EXFO-EN-ScR-1E
 Tên Việt Trọng Kim Sa Hoá Bạc Kim Tích
 Tên Nhật ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム
 Tên Nhật (rōmaji) Hebīmetarufōze Erekutoramu
 Tên Nhật (Dịch) Heavymetalphosis Electrum
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Psychic / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 24094258
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.