FANDOM


Heavymetalfoes Electrum
ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム
 Tên Nhật ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム
 Tên Nhật (rōmaji) Hebīmetarufōze Erekutoramu
 Tên Nhật (Dịch) Heavymetalphosis Electrum
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Psychic / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.