FANDOM


Heavy Storm Duster
()(じん)(おお)(あらし)
HeavyStormDuster-COTD-EN-SR-1E
 Tên Việt Trọng Sa Bão
 Tên Nhật (Kana)
じんの
おお
あらし
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
の大
おお
あらし
 Tên Nhật (rōmaji) Sajin no Ōarashi
 Tên Hàn 모래 먼지의 태풍
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23924608
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.