FANDOM


Heavy Storm
  • Nhật: 大嵐
  • Kana: おおあらし
  • Romaji: Ōarashi
  • Việt: Trọng Bão
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX · 5D's · Bonds Beyond Time · ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Heavy Storm Destroy all Spell and Trap Cards on the field.
Nhật フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.