FANDOM


Heavy Storm
(おお)(あらし)
HeavyStorm-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Việt Trọng Bão
 Tên Nhật (Kana)
おお
あらし
 Tên Nhật (Chuẩn)
おお
あらし
 Tên Nhật (rōmaji) Ōarashi
 Tên Hàn 태풍
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 19613556
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.