Heavy Knight of the Flame
업화의 중기사
HeavyKnightoftheFlame-WSUP-EN-SR-1E.png
 Tên Hàn 업화의 중기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 34761062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.