FANDOMHeaven's Lost Property
 • Nhật:
  てん
  の落
  とし物
  もの
 • Kana:
  てんの
  おとし
  もの
 • Romaji: Ten no Otoshimono
 • Việt: Tài Sản Bị Mất của Thiên Đường
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Đôi bên người chơi rút 3 lá và sau đó vứt bỏ 2 lá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Heaven's Lost Property Both players draw 3 cards and then discard 2 cards.
Nhật 互いのプレイヤーはデッキからカードを3枚引きその後手札からカードを2枚捨てる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.