FANDOM


Hazy Flame Hydra
陽炎獣(ヘイズビースト) ヒュドラー
HazyFlameHydra-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
陽炎獣
ヘイズビースト ヒュドラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 陽炎獣
ヘイズビースト
ヒュドラー
 Tên Hàn 헤이즈비스트 히드라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 200
 Mã số 08696773
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.