FANDOMHayami lá một nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Cô ta là cấp cưới của Zaizen AkiraSOL Technology.

Tài liệu

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 14: "Lời Mời của Ghost Girl"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.