FANDOM


Harpy's Feather Duster
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Hủy tất cả Bài PhépBẫy úp mặt do đối thủ điều khiển.


Nguồn Viz Media: Hủy tất cả Bài PhépBẫy đối thủ điều khiển.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Harpy's Feather Duster Remove all face-down cards on the opponent's side of the field.
Nhật 相手プレイヤーの場に伏せてある伏せカードをすべて除去する

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.