FANDOM


Harpie Harpist
ハーピィ・ハーピスト
HarpieHarpist-WIRA-EN-R-1E
 Tên Nhật ハーピィ・ハーピスト
 Tên Nhật (rōmaji) Hāpyi Hāpisuto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 600
 Mã số 56585883
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.