FANDOM


Harpie's Pet Phantasmal Dragon
ハーピィズペット幻竜(ミラージュドラゴン)
HarpiesPetPhantasmalDragon-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) ハーピィズペット
幻竜
ミラージュドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ハーピィズペット幻竜
ミラージュドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Hāpyizu Petto Mirāju Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Harpie's Pet Mirage Dragon
 Tên Hàn 해피의 애완 미라지 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 85909450
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.