FANDOM


"Harpie" (ハーピィ Hāpyi) là một archetype kết hợp gồm các quái thú PHONG Loại-Winged BeastDragon. Mai Valentine là người sử dụng archetype này trong manga và anime.

Do khâu thiết kế tạo hình nhân vật nữ Harpie của OCG quá gợi cảm, "mát mẻ" cho nên artwork của các quái thú Harpie khi sang TCG đều bị "kiểm duyệt" (censored) hết.

Harpie cover

"Hysteric Party"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.