FANDOM


Harmonizing Magician
調(ちょう)(げん)()(じゅつ)()
HarmonizingMagician-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
調
ちょう
げんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) 調
ちょう
げん
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōgen no Majutsushi
 Tên Hàn 조현의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 73941492
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.