FANDOM


Harmonic Oscillation
(きょう)(めい)する(しん)(どう)
HarmonicOscillation-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Điều Hòa Dao Động
 Tên Nhật (Kana)
きょう
めいする
しん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
めい
する振
しん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōmeisuru Shindō
 Tên Hàn 공명하는 진동
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 31531170
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.