FANDOM


Hardened Armed Dragon
ハードアームドラゴン
HardenedArmedDragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1500/800
Mã số 68473226
Loại Hiệu ứng Summon, Lingering
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) bằng cách đưa 1 quái thú Cấp 8 sao trở lên từ tay bạn vào Mộ bài. Nếu bạn Hi sinh lá này để Triệu hồi Hi sinh quái thú Cấp 7 sao trở lên, quái thú đó không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài.
English Description
You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 Level 8 or higher monster from your hand to the Graveyard. If you Tribute this card for the Tribute Summon of a Level 7 or higher monster, that monster cannot be destroyed by card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.