Happy Lover
ハッピー・ラヴァー
HappyLover-CP02-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật ハッピー・ラヴァー
 Tên Nhật (rōmaji) Happī Ravā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 99030164
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.