Hanewata
ハネワタ
Hanewata-AP05-EN-C-UE.png
 Tên Nhật ハネワタ
 Tên Nhật (rōmaji) Hanewata
 Tên Nhật (Dịch) Winged Cotton
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fairy / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 300
 Mã số 20450925
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.