FANDOM


Bẫy tay (hand trap) là một thuật ngữ không chính thức được dùng để mô tả những hiệu ứng quái thú mà có thể được kích hoạt từ tay để phản lại một hành động của đối thủ. Chúng không phải là những lá Bài Bẫy hiện nay theo bất kì cách nào, nhưng cách hoạt động giống với những hiệu ứng bài không thấy trước, được dùng để gây bất ngờ hoặc gián đoạn đối thủ. Trong thực tế, dựa trên độ hiệu quả của chúng thì chúng còn có thể phổ biến hơn cả những Bài Bẫy hiện nay, như việc những lá bài trên tay ít có nguy cơ bị phá hủy hơn những lá bài ở trên sân.

Một trong những lá bẫy tay đầu tiên được phát hành là “Kuriboh”, với việc có thể vứt bỏ nó để loại bỏ thiệt hại chiến đấu từ một đòn tấn công. Những lá bẫy tay lần đầu được yêu thích vào thời Yu-Gi-Oh! GX với những lá bài như “D.D. Crow”, “Gorz the Emissary of Darkness”, và “Honest”, sau đó trở nên phổ biến trong metagame với những lá bẫy tay mới như những lá đã được phát sau đây “Effect Veiler” và “Maxx "C"”.

Những lá bẫy tay có thể chia ra thành nhiều loại. Vài lá bẫy tay được dùng để cản trở hoặc gây thiệt hại cho đối thủ, ví dụ như những lá bài được liệt kê phía trên, trong khi những lá bẫy tay khác có thể được dùng để đảo ngược tình thế chiến đấu hay dừng chiến đấu hoàn toàn như là “Swift Scarecrow” và “Battle Fader”. Những archetypeseries nhất định như “"C"”, “Ghostrick”, “PSY-Frame” và “Nekroz” chứa một số lượng lớn bẫy tay.

Ví dụ

Đốt bài và ngăn chặn chỉ định mục tiêu

Trong việc phản lại Hiệu ứng quái thú hoặc Triệu hồi

Trong việc phản lại rút bài hoặc thêm bài vào tay

Trong việc phản lại các đòn tấn công

Trong chiến đấu

Trong việc phản lại thiệt hại

Trong việc phản lại sự phá hủy

Chống lại những lá bẫy tay

  • Debunk” có thể được dùng để ngăn cản và trục xuất những lá bẫy tay.
  • Divine Wrath” có thể dừng bất kì hiệu hiệu ứng quái thú nào kể cả khi chúng được kích hoạt từ tay.
  • Mind Crush” và “Dragged Down into the Grave” có thể dùng để ngăn cản những lá bẫy tay nhất định trước khi chúng có cơ hội được kích hoạt.
  • Maxx "C" có thể bị phản tác dụng nếu đối thủ lặp lại liên tục triệu hồi đặc biệt, dẫn đến việc mất khá nhiều bài từ deck.
  • Respect Play” có thể dùng để kiểm tra, nếu như cảm giác thấy đối thủ có những lá bẫy tay.
  • Mind Drain” làm cho bẫy tay trở nên vô dụng.
  • Number 104: Masquerade rất hữu ích khi dùng để chống lại các lá bẫy tay mà kích hoạt trong lượt chiến đấu (Tuy vậy, Gorz có thể kích hoạt hiệu ứng thứ hai của nó mỗi lần đối thủ nhận 800 điểm thiệt hại).
  • Macro Cosmos sẽ vô hiệu những lá bẫy tay cần gửi xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng.

Bài Bẫy được kích hoạt từ Tay

Một số Bài bẫy được phép kích hoạt từ tay khi gặp những điều kiện nhất định, làm cho chúng khó có thể đối phó hơn, tương tự các quái thú “bẫy tay”. Những lá bài đó là "Delta Crow - Anti Reverse", "Black Sonic", "Tachyon Transmigration", "Typhoon", "Evenly Matched" và "Infinite Transience".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.