Hand of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(つゆ)(はら)
HandoftheSixSamurai-SPWA-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Truyền Lịnh Sứ của Lục Kiếm Sư
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
つゆ
はらい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の露
つゆ
はら
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushū no Tsuyuharai
 Tên Nhật (Dịch) Herald of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯 무사의 선행자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 78792195
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.