FANDOM


Hallohallo
Hallohallo-CIBR-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Fiend / Pendulum / Tuner / Normal
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 77994337
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.