FANDOM


Hakaishin Ragia
()(かい)(しん)ラギア
 Tên Việt Thần Huỷ Diệt Ragia
 Tên Nhật (Kana)
かい
しんラギア
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
しん
ラギア
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaishin Ragia
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.