FANDOM


"HERO" là một archetype lớn gồm rất nhiều Quái thú thuộc 5 archetype phụ, bao gồm Elemental HERO, Destiny HERO, Masked HERO, Vision HEROEvil HERO.

"HERO" là archetype lớn thứ 2 sau "Numbers" ở trong Yu-Gi-Oh!

Lịch sử

Trước khi có PSCT, "HERO" được chia thành Elemental Hero, Destiny Hero, Masked Hero, Vision Hero và Evil Hero. Lá "Hero's Bond" là lá bài Phép duy nhất thuộc "HERO". Hai lá "Contrast HERO Chaos" và "E☆HERO Pit Boss" là hai lá Quái thú duy nhất không thuộc bất kì nhóm phụ nào trong archetype HERO.

Hơn nữa, trước khi có PSCT, để phân biệt archetype này và các lá khác có chứa chữa "Hero", các lá bài hỗ trợ cho HERO mới chỉ hỗ trợ cho "Elemental Hero", "Destiny Hero" và "Evil Hero" trong TCG (Champion Pack: Game Seven). Mãi đến khi Generation Force cũng như PSCT xuất hiện trong TCG với sự có mặt của "Vision Hero", "Masked Hero" thì các lá hỗ trợ mới mở rộng ra 2 nhóm phụ này.

Từ nguyên

Các Quái thú HERO bên OCG sẽ dùng tên:「E・HERO(エレメンタルヒーロー)」, 「E-HERO(イービルヒーロー)」, 「E☆HERO(エンターテイメントヒーロー)」 「C・HERO(コントラスト・ヒーロー)」, 「D-HERO(デステニーヒーロー)」, 「M・HERO(マスクドヒーロー)」 và 「V・HERO(ヴィジョンヒーロー)」nhằm mục đích: Chỉ các lá có tên như thế này mới được tác động bởi các hiệu ứng liên quan đến các Quái thú có chữ「HERO(ヒーロー)」trong tên của mình. Bạn nên lưu ý rằng Các Quái thú có tên "Elemental HERO", "Evil HERO", "Entertainment HERO" bên nhật sẽ có tên「E・HERO」, 「E-HERO」, và 「E☆HERO. Chữ furigana trong tên của các Quái thú này cũng khác: "Elemental HERO" dùng 「エレメンタルヒーロー」, "Evil HERO" dùng 「イービルヒーロー」và "Entertainment HERO" dùng「エンターテイメントヒーロー」.

Còn ở TCG, ban đầu các hiệu ứng hỗ trợ cho HERO chỉ co cụm lại trong "Elemental Hero" và "Destiny Hero". Sau đó các hiệu ứng này cũng được sửa lại để hỗ trợ thêm cho "Evil Hero". Với sự xuất hiện của PSCT, "Hero" được đổi thành "HERO". Từ Generation Force trở đi "HERO" giờ đây đã thành 1 archetype thống nhất. Người ta dùng "HERO" để phân biệt với các Quái thú chỉ có chữ "Hero" trong tên của nó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.