FANDOM


Hủy (Destroy) là 1 cách đưa bài vào Mộ bài.

Bài có thể bị hủy bởi hiệu ứng bài có ghi rõ từ "hủy". Khi quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấu, nó cũng được xem là bị hủy.

Khi bài bị hủy, nó sẽ được đưa vào Mộ bài, trừ khi có bài hoặc hiệu ứng nào đó ghi khác hơn (ví dụ như trục xuất,xáo trộn về Bộ bài hay trả lại về tay chẳn hạn).

Vứt bỏ, Hi sinh, dùng làm Nguyên liệu Triệu hồi (Triệu hồi Dung hợp, Triệu hồi Đồng bộ), trực tiếp Trục xuất, hoặc đưa 1 lá bài vào Mộ bài không giống với hủy 1 lá bài. Ví dụ, nếu quái thú được đưa vào Mộ bài bởi Triệu hồi Dung hợp, chúng đơn giản được xem là được đưa vào Mộ bài.

Tuy nhiên, nếu tác dụng của "Crush Card Virus" làm "Goldd, Wu-Lord of Dark World" trên tay người chơi đưa vào Mộ bài, hiệu ứng của nó sẽ không được kích hoạt vì nó bị Hủy, không phải bị Vứt bỏ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.