Hạng sao

Hạng sao

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ランク

Rōmaji

Ranku

Tiếng Anh

Rank

Một Hạng sao, gọi tắt là Hạng, (Nhật: ランク Ranku, Anh: Rank) là một chỉ số độc quyền cho Quái thú Xyz, được dùng để đặt tại vị trí của Cấp sao. Nó được xác định bằng số ngôi sao, giống như của Cấp sao; tuy nhiên, chúng được sắp xếp bên lề trái của lá bài, và được miêu tả là một ngôi sao màu vàng trong một khối tròn đen. Hạng sao của Quái thú Xyz hầu như luôn giống Cấp sao của Nguyên liệu Xyz trong yêu cầu của chúng.

Một Hạng sao của Quái thú Xyz thì không phải là Cấp sao. Quái thú Xyz không hề có Cấp sao. Vì thếm chúng không thể được dùng trong Triệu hồi Đồng bộ, Tế lễ, hay Xyz (ngoại trừ cho Tiến hóa Xyz), và bất kỳ hiệu ứng đề cập đến Cấp sao của quái thú, chẳng hạn như "Gravity Bind", "Level Limit - Area B" và "Burden of the Mighty", không thể áp dụng cho Quái thú Xyz.

Chính vì Quái thú Xyz không có Cấp sao, những lá bài như là "Star Changer", "Scanner" và "Give and Take" không thể dùng được cho chúng. Các lá bài thay đổi Cấp sao như là "Harmonic Waves", "Feedback Warrior", "Synchro Boost" và "Demotion" cũng không thể được dùng cho Quái thú Xyz. Nếu quái thú duy nhất trên sân là Quái thú Xyz, những lá bài đó sẽ không thể được kích hoạt.

Mức ATK trung bình của Hạng sao sẽ có một chút công bằng hơn so với Cấp sao tương ứng của chúng (ví dụ như, bỏ qua các hiệu ứng tiêu cực, quái thú Hạng 3 sao 2-Nguyên liệu có thể đạt đến 2100 ATK và quái thú Hạng 4 sao 2-Nguyên liệu có thể đạt đến 2600 ATK, so sánh với 1750 ATK của quái thú Cấp 3 sao và 2000 ATK của quái thú Cấp 4 sao). Giống như với bất kỳ nhóm quái thú khác, Quái thú Xyz mà có nhiều hiệu ứng mạnh mẽ thì có thể có ATK và DEF thấp hơn những quái thú cùng Hạng sao, còn Quái thú Xyz có hiệu ứng tiêu cực hoặc nhiều điều kiện Triệu hồi khó khăn thì có thể ATK và DEF sẽ cao hơn nhiều.

Cho đến nay, Hạng sao trong OCG/TCG có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 11. Quái thú Hạng 12 và 13 sao chỉ có thể nhìn thấy trong anime.

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.