FANDOM


Gyakutenno Megami
(ぎゃく)(てん)()(がみ)
GyakutennoMegami-YAP1-EN-UR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ぎゃく
てんの
がみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぎゃく
てん
の女
がみ
 Tên Hàn 역전의 여신
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 31122090
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.