FANDOM


Guiding Ariadne
(かい)(ほう)のアリアドネ
GuidingAriadne-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Việt Chỉ dẫn của Ariadone
 Tên Nhật (Kana)
かい
ほうのアリアドネ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
ほう
のアリアドネ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaihō no Ariadone
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Fairy / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 98301564
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.