FANDOM


Guerilla Kite
ゲリラカイト
GuerillaKite-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ゲリラカイト
 Tên Nhật (rōmaji) Gerirakaito
 Tên Hàn 게릴라카이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 200
 Mã số 54629413
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.