FANDOM


Guardian Kay'est
ガーディアン・ケースト
GuardianKayest-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật ガーディアン・ケースト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 09633505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.