FANDOM


Guardian Eatos
ガーディアン・エアトス
GuardianEatos-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Việt Hộ Vệ Eatos
 Tên Nhật ガーディアン・エアトス
 Tên Nhật (rōmaji) Gādian Eatosu
 Tên Hàn 가디언 에아토스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 34022290
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.