FANDOM


Guardian Dreadscythe
ガーディアン・デスサイス
GuardianDreadscythe-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Hộ Vệ Lưỡi Hái Tử Thần
 Tên Nhật ガーディアン・デスサイス
 Tên Nhật (rōmaji) Gādian Desusaisu
 Tên Nhật (Dịch) Guardian Deathscythe
 Tên Hàn 가디언 데스사이스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 18175965
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.