FANDOM


Guardian Ceal
ガーディアン・シール
GuardianCeal-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật ガーディアン・シール
 Tên Hàn 가디언 실
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 10755153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.