FANDOM


"Guardian" (ガーディアン Gādian) là một archetype của monsters được sử dụng bởi Rafael trong loạt phim anime. Nguyên gốc với mỗi quái vật "Guardian" thì có một Equip Spell Card tương ứng.

Cốt lõi quái vật"Guardian" ban đầu được phát hành ở Dark Crisis và tái phát hành in trong Dark Revelation Volume 1. Chúng chỉ có thể được triệu hồi nếu Bài phép Trang bị tương ứng đã được mặt-ngửa trên sân. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được Úp mà không cần lá bài Equip Spell tương ứng.

Bài phép Trang bị không nhất thiết phải là được trang bị cho quái vật tương ứng. " The Guardian Eatos " là một trong những " người bảo vệ " không cần bất cứ Equip Spell nào cho việc triệu hồi.

Equip Spell Card Guardian
Celestial Sword Eatos
Rod of Silence Kay'est
Butterfly Dagger Elma
Gravity Axe Grarl
Wicked-Breaking Flamberge Baou
Shooting Star Bow Ceal
Twin Swords of Flashing Light Tryce
Reaper Scythe Dreadscythe
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.