Grenosaurus
グレンザウルス
Grenosaurus.png
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Dinosaur/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1900
Mã số 47506081
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Khi lá bài này phá hủy quái thú của đối phương bởi chiến đấu và nó bị gửi tới Mộ bài: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; giáng 1000 điểm thiệt hại tới đối phương.
English Description
2 Level 3 monsters
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 1000 damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.