FANDOM


Gren Maju Da Eiza
()(れん)()(じゅう) ダ・イーザ
GrenMajuDaEiza-SDDE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
れん
じゅう ダ・イーザ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
じゅう
ダ・イーザ
 Tên Nhật (rōmaji) Guren Majū Da Īza
 Tên Nhật (Dịch) Crimson Lotus Demon Beast, Da Eiza
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 36584821
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.