FANDOM


Greenkappa
ドッペルゲンガー
Greenkappa
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 650/900
Mã số 61831093
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Chọn mục tiêu 2 lá Bài Phép/Bẫy đang Úp trên sân; hủy các mục tiêu đó.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.