FANDOM


Greatfly
グレートフライ
Greatfly-FLOD-EN-R-1E
 Tên Việt Ruồi Khổng Lồ
 Tên Nhật グレートフライ
 Tên Nhật (rōmaji) Gurētofurai
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Insect / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 90512490
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.