Great Shogun Shien
(だい)(しょう)(ぐん) ()(エン)
GreatShogunShien-SDWA-EN-C-1E.png
 Tên Việt Đại Tướng Shien Vĩ Đại
 Tên Nhật (Kana)
だい
しょう
ぐん
エン
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
しょう
ぐん
エン
 Tên Nhật (rōmaji) Daishōgun Shien
 Tên Hàn 대장군 시엔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2400
 Mã số 63176202
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.