FANDOM


Gravity Blaster
重力砲(グラヴィティ・ブラスター)
GravityBlaster-ABYR-EN-C-UE
 Tên Việt Trọng Lực Nộ Pháo
 Tên Nhật (Kana)
重力砲
グラヴィティ・ブラスター
 Tên Nhật (Chuẩn) 重力砲
グラヴィティ・ブラスター
 Tên Nhật (rōmaji) Guraviti Burasutā
 Tên Hàn 그레비티 블래스터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 35220244
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.