FANDOM


Gravity Bind
グラヴィティ・バインド-(ちょう)(じゅう)(りょく)(あみ)
GravityBind-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) グラヴィティ・バインド-
ちょう
じゅう
りょくの
あみ-
 Tên Nhật (Chuẩn) グラヴィティ・バインド-超
ちょう
じゅう
りょく
の網
あみ
 Tên Nhật (rōmaji) Guraviti Baindo - Chōjūryoku no Ami -
 Tên Nhật (Dịch) Gravity Bind - Super-Gravity Net -
 Tên Hàn 그레비티 바인드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 85742772
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.