FANDOM


Graveyard of Wandering Souls
 • Nhật:
  たましい
  のさまよう墓
  はか
 • Kana:
  たましいのさまよう
  はか
 • Romaji: Tamashī no Samayō Hakaba
 • Việt: Ngôi Mộ của Những Linh Hồn Lang Thang
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Khi một quái thú được gửi từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fireball Token" (Viêm/HOẢ/Cấp 1/CÔNG 100/THỦ 100). Các Thế Thân không thể được Hi sinh.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Graveyard of Wandering Souls When a monster is sent from your hand or field to the Graveyard, Special Summon a Fireball Token (Level 1, ATK/DEF 100) to your field for each monster. The Tokens cannot be offered as a Tribute.
Nhật 自分の場、手札からモンスターが墓地に送られた時、モンスター1体につき自分場上に「火の玉トークン」(星1つ 攻/守100)を1体特殊召喚する。トークンは生贄にはできない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.