FANDOM


Graverobber
  • Nhật: 墓荒らし
  • Kana: はかあらし
  • Romaji: Haka Arashi
  • Việt: Kẻ Đào Mộ
Loại bài

Bẫy Phép[ghi chú 1]

Thuộc tính

Thông thường

Lấy 1 lá bài từ Mộ của đối thủ.


Nguồn Viz Media: Chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; thực hiện hiệu ứng thích hợp:
Quái thú: Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Nếu nó không thể được Triệu hồi Đặc biệt; và thêm nó vào tay bạn thay thế.
Phép/Bẫy: Kích hoạt nó lên sân của bạn. Nếu nó không thể được kích hoạt, Úp nó thay thế.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Graverobber Take 1 card from your opponent's Graveyard!!
Nhật 相手プレイヤーの墓地に置かれたカードを1枚奪いとる!!

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Lá này được mô tả như là một Bài Bẫy trong bản dịch Tiếng Anh. Trong bản gốc, lá này là một Bài Bẩy-Phép.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.